Poradnia Chirurgii Ogólnej

Lek. Maria Budzyn - chirurg 

Lek. Władysław Dzik - specjalista chirurgii ogólnej

Lek. Paweł Deja - specjalista chirurgii dziecięcej

Lek. Wojciech Schab - specjalista chirurgii ogólnej

 

Kto kieruje:

Skierowanie do specjalisty wystawia:

  • lekarz POZ/lekarz rodzinny
  • lekarz specjalista z poradni specjalistycznej
  • lekarz szpitala, który ma kontrakt z NFZ.

 

Rejestracja

  • Osobiście 
  • Telefonicznie (18) 442-00-06
  • Przez osoby trzecie

Poradnia mieści się na Parterze w budynku A. Gabinet A - 13

Zobacz plan CM BATOREGO