Historia

NZOZ CENTRUM MEDYCZNE „BATOREGO” rozpoczął działalność z dniem 1 lutego 2011 roku. Zakład nasz przejął działalność zlikwidowanego SPZOZ „Obwód Lecznictwa Kolejowego”, który powstał w 1961 roku i do dnia 31 grudnia 1998 r. działał w strukturach Kolejowej Służby Zdrowia a następnie, jako wojewódzka jednostka organizacyjna Województwa Małopolskiego. 

Organem, który utworzył Zakład jest spółka prawa handlowego, założona przez pracowników w styczniu 2009 roku.

Pięćdziesięcioletnie doświadczenie w sprawowaniu opieki zdrowotnej nad dziesiątkami tysięcy podopiecznych, utrzymywanie się od kilkudziesięciu lat na trudnym rynku usług medycznych oraz fakt sprawowania podstawowej opieki zdrowotnej nad ponad 20 tysiącami pacjentów, którzy swoje zdrowie powierzyli personelowi pracującemu w naszym Zakładzie, stanowi jego najlepszą rekomendację.