Status prawny

Status Prawny

Centrum Medyczne "BATOREGO" jest podmiotem leczniczym utworzonym przez Centrum Medyczne "BATOREGO" spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Nowym Sączu.
Podmiot działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm), przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz statutu.

 

Nasz Podmiot został zarejestrowany w dniu 20 grudnia 2010 r. w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą; organ rejestrowy Wojewoda Małopolski [W-12], nr księgi: 000000025208