Status prawny

Status Prawny

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CENTRUM MEDYCZNE "BATOREGO" w NOWYM SĄCZU został utworzony przez CENTRUM MEDYCZNE "BATOREGO" spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu. Zakład działa na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91, poz. 408 z późniejszymi zmianami), przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz statutu.

Zakład został zarejestrowany w dniu 20 grudnia 2010 r. w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego pod nr 12-02067