MEDYCYNA PRACY

Rejestracja do badań profilaktycznych pok. 213 II piętro bud. A

  • Obowiązkowe zapisy na terminy w godz. 11.00 - 14.00 pod nr telefonu 18 4420006 wew. 329

Zasady przyjęć:

  • skierowanie od pracodawcy
  • obecność osobista

Lek. Agnieszka Brach - lekarz medycyny pracy, uprawniona do badań kierowców

Godziny przyjęć:

Wt.   

11:00 

12:00


Lek. Jolanta Kozieł - specjalista medycyny pracy, uprawniona do badań kierowców

Godziny przyjęć:

Czw.   

11:30

12:20

Pt.

11:30

-

12:20


Lek. Bożena Silezin - specjalista medycyny pracy, uprawniona do badań kierowców

Godziny przyjęć:

Pn.   

10:20 

11:45

Śr.

10:20

-

11:45


Lek. Wojciech Zwoliński - lekarz medycyny pracy, uprawniony do badań kierowców

Godziny przyjęć:

Czw.   

09:00 

11:00

Pt.

09:00

-

11:00


piel. mgr Edyta Gawlak-Kochanek - pielęgniarka koordynująca

piel. Elżbieta Kukulak

 

Aby zawrzeć umowę z zakresu medycyny pracy należy przesłać prośbę o zawarcie umowy, dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego, że osoba wskazana na umowie jako reprezentująca posiada do tego uprawnienia. np: w przypadku prowadzenia jednoosobowej  działalności gospodarczej będzie to wpis do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku spółek wpis do KRS itp. oraz obowiązkowo wyniki pomiarów szkodliwości/uciążliwości w zakładzie przeprowadzonych przez Powiatową Stację Epidemiologiczną.

Dokument należy przesłać faksem na nr 018 547-49-23 lub w formacie PDF na adres e-mail mp@cmbatorego.pl

Umowy zawierane są na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

W przypadku kiedy okres zawarcia umowy ma być inny proszę wpisać okres trwania umowy na prośbie.

Przypominamy naszym kontrahentom, że każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej.

Wzór umowy oraz prośba o zawarcie umowy znajduje się poniżej:

Pobierz druki:


Wniosek o zawarcie umowy

Wzór umowy

Wzór skierowania na badanie


Program służący do otwarcia dokumentów zapisanych w formacie pdf,  do pobrania poniżej:
Adobe Acrobat Reader