OPIEKA PIELĘGNIARSKA DŁUGOTERMINOWA

Lic. piel. Krystyna Kornaś - Specjalista opieki długoterminowej

Godziny pracy:

Wtorek - 09:30 - 10:30

Pielęgniarka przyjmuje na I Piętrze w budynku C, Pokój 126


Rejestracja:

  • Osobiście 
  • Telefonicznie 533 511 362
  • Przez osoby trzecie

 

Zobacz plan CM BATOREGO