Poradnia Wad Postawy

Lek. Jerzy Mazanek - Specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej

Lek. Jan Mikołajczyk - Specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej

 

Kto kieruje:
Skierowanie do specjalisty wystawia:

  • lekarz POZ/lekarz rodzinny
  • lekarz specjalista z poradni specjalistycznej
  • lekarz szpitala, który ma kontrakt z NFZ.


Rejestracja

  • Osobiście 
  • Telefonicznie (18) 442-00-06
  • Przez osoby trzecie

 

Poradnia mieści się na Parterze w budynku A. Gabinet A - 13

Zobacz plan CM BATOREGO