Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej i Ultrasonografii

Lek. Beata Walanus - radiolog

Lek. Andrzej Kościuszko - radiolog

Rejestracja:

  • Osobiście 
  • Telefonicznie (18) 442-00-06
  • Przez osoby trzecie

 

Zobacz plan CM BATOREGO