SKARGI
  1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy albo opiekun faktyczny ma prawo złożyć skargę na działanie Centrum Medyczne "Batorego" w Nowym Sączu lub jego personelu.

  2. Przedmiotem skargi mogą być zarówno uchybienia Centrum o charakterze medycznym jak i administracyjnym w szczególności dotyczące naruszenia praw pacjenta.

  3. Skargę wraz z uzasadnieniem złożone na odpowiednim formularzu (do pobrania poniżej) składa się w Sekretariacie lub przesyła drogą elektroniczną na adres sekretariat@remove-this.cmbatorego.pl .

  4. Skargi i wnioski bez nazwiska i adresu pozostawia się bez rozpoznania. Skargi anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpatrzenia.

  5. O sposobie rozpatrzenia skargi Centrum niezwłocznie powiadamia zainteresowanego pacjenta.

  6. Skargi i wnioski w Centrum Medyczne „Batorego” rozpatruje Dyrekcja przychodni.