Poradnia Chirurgii Ogólnej

Lek. Bartłomiej Oruba - specjalista kardiolog

Lek. Marta Kornaszewska - specjalista kardiolog

Kto kieruje:

Skierowanie do specjalisty wystawia:

  • lekarz POZ/lekarz rodzinny
  • lekarz specjalista z poradni specjalistycznej
  • lekarz szpitala, który ma kontrakt z NFZ.

 

Rejestracja

  • Osobiście 
  • Telefonicznie (18) 442-00-06
  • Przez osoby trzecie

Poradnia mieści się na Parterze w budynku B.

Zobacz plan CM BATOREGO