18 442-00-06
rejestracja i informacja
przychodnia@cmbatorego.pl
kontakt e-mail

Opieka koordynowana

Nasza placówka realizuje świadczenia zdrowotne w nowym modelu zwanym Opieką Koordynowaną.

Opieka Koordynowana zapewni dostęp do:

Badań diagnostycznych w zakresie kardiologii, diabetologii, pulmonologii i endokrynologii.

   Konsultacji z Lekarzem specjalistą w wybranych ścieżkach.

 Konsultacji stanu zdrowia Pacjenta pomiędzy Lekarzem POZ a Lekarzem specjalistą.

 Wizyt kompleksowych z Indywidualnym Planem Opieki Medycznej (IPOM).

 Porad edukacyjnych prowadzonych przez Pielęgniarki.

 Porad dietetycznych realizowanych przez Dietetyków (przy rozpoznaniu np. cukrzycy).

Czym jest Opieka Koordynowana?

Jest to model opieki nad Pacjentem, w ramach którego Lekarz POZ współpracuje ze specjalistami, Pielęgniarką POZ i Dietetykiem. Oznacza to, że od tej pory Lekarz POZ może zlecić Pacjentowi badania (w sytuacjach medycznie uzasadnionych), które dotychczas były zarezerwowane wyłącznie dla Lekarzy specjalistów.

Opieka koordynowana to profilaktyka, diagnozowanie, leczenie i edukacja Pacjenta na temat wybranych chorób.  

W jakich ścieżkach realizujemy Opiekę Koordynowaną?

 • Kardiologia,
 • Diabetologia,
 • Endokrynologia,
 • Pulmonologia.

Czym jest i na czym polega IPOM (Indywidualny Plan Opieki Medycznej)?

Jest to plan opieki ustalany między Lekarzem POZ a Pacjentem.

Lekarz pierwszego kontaktu:

 • Przeprowadzi z Tobą pogłębiony wywiad,
 • Zbada Cię,
 • Przeanalizuje wyniki Twoich badań diagnostycznych,
 • Oceni aktualny stan Twojego zdrowia,
 • Ustali z Tobą indywidualny plan działania- dalsze etapy postępowania,
 • Przekaże Ci plan do realizacji (dostępny również w Internetowym Koncie Pacjenta IKP).

 

Kim jest Koordynator POZ?

Jest to osoba, która czuwa nad sprawnym przebiegiem realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie Opieki Koordynowanej.

Funkcję Koordynatora POZ w naszej Przychodni pełni Katarzyna-Ostoja Gonciarz (tel. 537- 411- 508).

Do zadań koordynatora należy m.in.:

 • ustalanie terminów badań, wizyt i konsultacji zleconych przez Lekarza POZ oraz porad edukacyjnych i dietetycznych,
 • przekazywanie informacji o kolejnych etapach terapii,
 • dbanie o przepływ informacji pomiędzy wszystkimi realizatorami świadczeń zdrowotnych.

 

Opieka Koordynowana to lepsza komunikacja na linii PACJENT- LEKARZ.

Osoby zainteresowane do korzystania z Opieki Koordynowanej zachęcamy do rejestracji u Lekarzy POZ naszej Przychodni.