PSYCHOLOGIA TRANSPORTU

Kontakt: 

tel. 18 442 00 06 wew. 362 

e-mail: psychologiatransportu@remove-this.cmbatorego.pl


Godziny otwarcia: 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.30 


Przeprowadzamy badania psychologiczne: 

• Kierowców: 

- zawodowych (badania wstępne i okresowe)

- wykorzystujących w pracy samochody służbowe, prywatne – kat. B prawa jazdy

- prowadzących pojazdy uprzywilejowane

- ze skierowaniem za: przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów karnych, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, spowodowanie wypadku 

• Instruktorów i egzaminatorów prawa jazdy 

• Operatorów: wózków widłowych, suwnic, podestów ruchomych, platform, maszyn budowlanych, sprzętu ciężkiego i in.

• Pracowników w transporcie kolejowym

• Dla potrzeb budownictwa i energetyki (np. wysokościowe)

• Dla potrzeb górnictwa 

 

Wymagane dokumenty:

• dowód osobisty 

• prawo jazdy (wymagane w przypadku badania kierowców)

 

Pracownia mieści się na I piętrze w budynku B gab. 118 

 

Do badań psychologicznych / psychotechnicznych może przystąpić osoba zdrowa, wypoczęta, która nie spożywała alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, 

co najmniej dwie doby przed badaniem. 

Uprasza się o zabranie ze sobą okularów (również do czytania, jeżeli są używane).