18 442-00-06
rejestracja i informacja
przychodnia@cmbatorego.pl
kontakt e-mail

Psychologia transportu i pracy

O NAS

Specjalizujemy się w badaniach psychologicznych w zakresie psychologii transportu i psychologii pracy.

Pracownia Psychologii Transportu i Pracy w Centrum Medycznym Batorego świadczy kompleksowe usługi w obszarze badań psychologicznych oraz specjalistycznych badań z zakresu medycyny pracy. Tego typu badaniami objęci są kierowcy zawodowi, kierowcy, którzy w swojej pracy wykorzystują samochody służbowe kategorii B, operatorzy maszyn, pracujący na wysokościach oraz osoby ubiegające się o pozwolenie na broń. Wysoko wykwalifikowany personel oraz jakość świadczonych usług gwarantuje rzetelne, sprawne i bezstresowe realizowanie badań psychotechnicznych w Nowym Sączu.

Pracownia Psychologii Transportu i Pracy w Centrum Medycznym „Batorego” jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne przez Marszałka Województwa Małopolskiego pod nr. 128/2014

Pracownię prowadzi mgr Angelika Bochniarz, wpisana pod numerem K-402 do ewidencji psychologów uprawnionych do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.

Wielkość i wyposażenie pomieszczeń oraz standardy badań psychologicznych w pracowni są zgodne z przepisami i całkowicie odpowiadają wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. Poz. 937

PRZEPROWADZAMY BADANIA PSYCHOLOGICZNE:

KIEROWCÓW

-  Kierowców zawodowych

-  Kandydatów na kierowców

-  Pojazdów kat. B do celów służbowych

-  Po zatrzymaniu prawa jazdy (za punkty, alkohol, wypadek)

-  Pojazdów uprzywilejowanych

-  Taksówek

-  Instruktorów i egzaminatorów prawa jazdy

-  Kandydatów na instruktora czy egzaminatora nauki jazdy

-  Kandydatów do szkoły ponadpodstawowej lub uczniów, gdzie prowadzone jest kształcenie w zawodzie kierowcy.

OPERATORÓW

-  Wózków widłowych (jezdniowych i spalinowych),

-  Koparek, koparko-ładowarek

-  Suwnic

-  Spycharek

-  Podestów ruchomych

-  Platform

-  Maszyn budowlanych

-  Sprzętu ciężkiego

… i in.

PRACOWNIKÓW

-  Praca na wysokości

-  Dla potrzeb górnictwa

-  Pracowników w transporcie kolejowym

-  Niekwalifikowanych pracowników ochrony

-  Zabezpieczenia technicznego

-  Innych, ze względu na czynniki szkodliwe

 

PRZEBIEG BADANIA

Badania psychotechniczne trwają na ogół około 1 godziny. W dużej mierze czas ten uzależniony jest od tempa wykonywanych przez Państwa zadań. Pod koniec omawiamy wyniki, po czym wydajemy orzeczenie psychologiczne bądź wynik konsultacji psychologicznej.

Badanie składa się z dwóch części: części pisemnej oraz aparaturowej. W sumie oceniamy:

-        Osobowość;

-        Zdolności intelektualne;

-        Koncentracje i podzielność uwagi;

-        Spostrzegawczość;

-        Czas reakcji;

-        Koordynację wzrokowo-ruchową;

Widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie;

Warto zwrócić uwagę, że w zależności od celu badania psycholog samodzielnie dobiera najbardziej odpowiednie metody.

PRZYGOTOWANIE:

Na badanie należy zgłosić się wypoczętym i zdrowym. Dzień wcześniej nie należy spożywać alkoholu i innych środków o podobnym działaniu. Proszę zabrać ze sobą:

-        Dowód osobisty lub paszport

-        Prawo jazdy (dot. kierowców)

-        Okulary, soczewki kontaktowe (dot. osób z wadami wzroku)

-        Skierowanie, (jeżeli zostało wydane)

 

Gabinet otwarty jest w poniedziałki, wtorki i piątki w godzinach od 7:00 do 11:00

W sprawie umówienia się na badanie poza godzinami pracy, a w bardziej dogodnym dla Państwa terminie, bardzo prosimy o kontakt.

Tel. 18 442 00 06 wew. 362 

e-mail: psychologiatransportu@cmbatorego.pl

 

Pracownia mieści się na II piętrze w budynku A gab. 216